Marsz Pokoju

Warszawa, 1 maja 2024 r., godz. 12:00 – Krzyż Traugutta

Tegoroczna trasa Marszu Pokoju: Krzyż Traugutta – Sanguszki – Konwiktorska – Bonifraterska – Pl. Krasińskich – Długa – Nowomiejska – Podwale – pomnik Małego Powstańca.

Przewodniczącym zgromadzenia jest dr Leszek Sykulski (w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt pod adresem: leszek.sykulski@yahoo.com).

Głównymi współorganizatorami tegorocznego Marszu Pokoju są KWW Głos Silnej Polski (Bezpieczna Polska, Front, Wataha Głosu Obywatelskiego) i Polski Ruch Antywojenny.